Mein Krug - Rooms and prices

Prices - Winter 2020/2021 - Adults

Preis pro Person/Woche in € Saison A Saison B Saison C
Preise gültig bei 2 Vollzahlern 03.01. - 29.01.21
20.02. - 26.03.21

31.01. - 19.02.21
27.03. - 01.04.21

26.12.20 - 02.01.21

Familienzimmer, 35 qm € 679 € 861 € 1.155
Familienappartement, 45 qm, 2 Raum € 749 € 966 € 1.281
Familienappartement, 50 qm, 3 Raum € 847 € 1.036 € 1.400
Familienappartement, 55 qm, 3 Raum € 875 € 1.064 € 1.442
Familienappartement, 70 qm, 3 Raum € 966 € 1.141 € 1.505
Familienappartement, 75 qm, 4 Raum € 987 € 1.169 € 1.549

 

Prices - Winter 2020/2021 - Children

Preis pro Kind/Woche in € alle Saisonzeiten
Kinder u. 3 Jahren € 175
Kinder u. 7 Jahren € 210
Kinder u. 11 Jahren € 245
Kinder u. 16 Jahren € 280